Колено с ВР, ПЭ-СтДиаметр, мм x ″
  20 х ½″
  20 х ¾″
  25 х ½″
  25 х ¾″
 25 х 1″
  32 х ½″
  32 х ¾″
 32 х 1″
    32 х 1¼″
  40 х ¾″
 40 х 1″
    40 х 1¼″
    40 х 1½″
    50 х 1¼″
    50 х 1½″
 50 х 2″
    63 х 1½″
 63 x 2″
    63 х 2½″
 75 x 2″
    75 x 2½″
 75 x 3″
 90 x 3″
 90 x 4″
110 x 3″
110 x 4″
 

 Чертеж

Колено с ВР, ПЭ-Ст. Unidelta. Код 1009

Колено с ВР, ПЭ-Ст

 
 d x G  D I H  L L1 PN
 20 х ½″  46 56  18 57  39  16 
 20 х ¾″  46   56    18  57  40 16 
 25 х ½″  55 64  18 66  45  16 
 25 х ¾″  55 64   18  66  46  16 
25 х 1″  55  64   20 66  48  16 
 32 х ½″  63  68   17 75  48  16
 32 х ¾″  63  68   18 75  49  16 
32 х 1″  63 68  21 75    51  16 
   32 х 1¼″   63  68  26 75   56 16 
 40 х ¾″  79 81  18 95   55 16 
40 х 1″  79   81   21 95   59 16 
   40 х 1¼″  79   81   25 95   64 16 
   40 х 1½″  79   81   25 95  63 16 
   50 х 1¼″   96   103  24 110   85 16 
   50 х 1½″  96   103   27 110   92 16 
50 х 2″  96  103  27 110   88 16 
   63 х 1½″ 115  131  26 140   101 16 
63 х 2″ 115   131    35  140   108 16 
   63 х 2½″ 115  131  35 140  108 16
75 х 2″ 129  143  36 157  123 16
   75 х 2½″ 129  143  37 157  125 16
75 х 3″ 129  143  38 157  129 16
90 х 3″ 155  158  40 169  140 16
90 х 4″ 155  158  40 169  142 16
110 х 3″ 183  211  40 223  134 16
110 х 4″ 183  211  40 223  138 16